VHF/UHF - Tropospheric Ducting Forecast.

                        

Hvordan bli'r jeg Radioamatør ?

Lisenskurs

 

Lyst til å gå på kurs?  Ta gjerne kontakt med din lokale gruppe